energie besparen

Tips om zakelijk energieverbruik te verlagen

 

De energietarieven staan nog altijd hoog. Wat kunt u doen om oplopende kosten in te perken? Energie besparen is de meest logische oplossing. Niet alleen vanwege de energierekening, maar ook voor een beter milieu en omdat het soms wettelijk verplicht is. In deze blog geven we tips om zakelijk energie te besparen.

1. Inzicht in uw zakelijke energiekosten

Om te kunnen besparen moet u eerst weten hoeveel energie u in totaal verbruikt en welke factoren hierin het grootst zijn. Als dit in kaart is gebracht, dan kunt u gaan uitzoeken waar u kunt besparen, en welke maatregelen daarvoor geschikt zijn. Met deskundig energie-advies krijgt u inzicht in de besparingsmogelijkheden. Daarnaast heeft u vaak gelijk de geschatte investeringskosten en terugverdientijd inzichtelijk.

Voordelig energie-advies met subsidie
Is uw verbruik minder dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 gas? Dan maakt u aanspraak op deze subsidie waarmee u 80% van de kosten voor energie-advies gecompenseerd krijgt. 

besparen

2. Energiebesparende maatregelen

Snel terugverdiend: ledverlichting
Een van de eenvoudigste maatregelen is het investeren in ledverlichting. Na de installatie hiervan ziet u de elektriciteitskosten direct teruglopen. Bovendien ligt de terugverdientijd bijna altijd onder de vijf jaar. Daarom is het ook dé meest geadviseerde besparingsmaatregel uit onze energiescans.

Zeker in de wintertijd kan ledverlichting een interessante besparing zijn omdat de verlichting langer aanstaat. Bent u minder op locatie door de coronamaatregelen? Optioneel heeft onze ledverlichting ook aan- en afwezigheidsdetectie.

Andere energiebesparende maatregelen:

  • Het installeren van een energieregistratie- of energiebeheersysteem
  • Het isoleren van uw gebouw en van warmte- en koelleidingen
  • Het minder of gerichter ventileren van ruimtes
  • De energie-efficiëntie van uw koeling verbeteren
  • Installaties alleen inschakelen als het nodig is

 

Daarnaast heeft de RVO handige lijsten en tools met erkende energiebesparende maatregelen opgesteld, waaronder speciaal voor gebouwen of de industrie. Hier vindt u ook meer tips over het verduurzamen van utiliteitsbouw.

3. zelf energie opwekken en opslaan

Wilt u een stap verder gaan dan alleen besparen op energie? Dan kunt u verder verduurzamen én winst realiseren door zelf energie op te wekken. Bijvoorbeeld met zonne-energie. Met een investering in zonnepanelen wekt u dit makkelijk zelf op. En met een eigen batterij kunt u de opgewekte energie ook lokaal opslaan. Hoe ver u kunt gaan in deze stap hangt sterk af van uw pand, ligging en bedrijfsactiviteiten.