Depositphotos 7548278 Xl 2015

Privacy- en cookiebeleid

TotalEnergies Power & Gas Nederland B.V.

Dit privacy statement betreft de verwerking van persoonsgegevens via www.energie.totalenergies.nl (hierna te noemen: website).

TotalEnergies Power & Gas Nederland B.V. (hierna TPGNL) is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG. Onze contactgegevens zijn: 

TotalEnergies Power & Gas Nederland B.V.
Prinses Catharina-Amaliastraat 5
2594 XD Den Haag

1. Bescherming van persoonlijke gegevens

TPGNL respecteert de privacy van alle bezoekers van onze website.

De melding is erop gericht u informatie te verstrekken over uw rechten en vrijheden die u kunt laten gelden ten opzichte van de manier waarop wij gebruik maken van uw persoonlijke gegevens. De overeenkomst beschrijft ook de maatregelen die we nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. TPGNL behoudt zich het recht voor om onderhavige overeenkomst te wijzigen om te voldoen aan de geldende wetgeving die de privacy beschermt.

TPGNL is de “verantwoordelijke van de hantering” van de persoonlijke gegevens met betrekking tot het beheer van de website. Deze behandeling gebeurt conform het toepasselijk recht.

Houd er rekening mee dat op andere websites van de TotalEnergies-groep andere algemene voorwaarden over de bescherming van persoonsgegevens gelden. Wij raden u aan om ze aandachtig te lezen.

2. Doel van de hantering en soorten verzamelde gegevens

TPGNL verzamelt in principe geen persoonsgegevens, tenzij u deze aan ons verstrekt om van de aangeboden diensten te kunnen genieten. Persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de volgende diensten:

Aanmelden als TPI
Aanmelden energierapport
Aanmelden events
Contract aanvragen of verlengen
Contract annuleren
Gegevens updaten
Klacht indienen
Kopie factuur aanvragen
Meterstanden doorgeven
Offerte aanvragen
Prijsopbouw
Verhuizing
Vragen stellen

Uw persoonlijke gegevens worden later niet behandeld op een manier die niet strookt met de doeleinden die hierboven of onderaan de invulformulieren beschreven staan.

3. Type en opslag van gegevens

TPGNL verzamelt geen persoonsgegevens tenzij u deze aan ons verstrekt voor de doeleinden die zijn beschreven onder hoofdstuk 2. Per dienst vragen wij verschillende persoonsgegevens op. De gegevens die wij opvragen zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:

Uw naam
Uw N.A.W. gegevens
Uw energie verbruik
Uw meterstanden

 Een overzicht van de specifieke gegevens per dienst en de periode van opslag vindt u hier.

 4. Veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens

TPGNL neemt gepaste maatregelen om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen. In het bijzonder om te vermijden dat ze vervormd of beschadigd worden, of dat niet toegelaten derden toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens.

5. Beheer van cookies

Cookies kunnen enkel op uw computer geïnstalleerd worden binnen de specifieke voorwaarden vermeld op de eerste pagina van de website en onderaan de pagina via de pop-up Cookies & Statistieken.

Een cookie is een bestand waarmee informatie over uw surfgedrag op onze website (aantal bezoeken, aantal bekeken pagina's etc.) opgeslagen wordt. Een cookie zorgt er ook voor dat u de website gemakkelijker kunt bezoeken. In de pop-up Cookies & Statistieken leggen wij uit welke cookies wij gebruiken en hoe u ze kunt controleren.  U kunt op elk moment de cookies verwijderen die op uw computer staan, u verzetten tegen het opslaan van nieuwe cookies en een melding ontvangen vóór de installatie van een nieuwe cookie. Hiervoor configureert u uw browser via de instructies vermeld op de pagina. De website van TPGNL maken alleen gebruik van cookies voor technische en analytische doeleinden.

Via het waarschuwingsbericht op de homepagina en de pop-up Cookies & Statistieken kunt u aangeven of u instemt met ons cookiebeleid. 

Indien u een cookie verwijdert of indien u zich verzet tegen de installatie van cookies op uw computer, kunt u mogelijk sommige functies van de site in mindere mate gebruiken en/of niet genieten van bepaalde diensten.

Google Analytics

Deze cookies wordt gebruikt voor Google Analytics, waarmee wij analytische data over de website kunnen verzamelen, zoals het aantal bezoekers, de duur van een bezoek en de gemiddelde bezoekduur per pagina.

Google Tag Manager

Met deze cookie worden de tags op de website beheerd en ingezet. Deze cookie maakt het onder meer mogelijk om Google Analytics te plaatsen en blogs te delen via social media.

6. Uw rechten

U beschikt over het recht op toegang, bevraging, wijziging, rechtzetting, verwijdering en verzet om wettige redenen voor de behandeling en de verspreiding van uw persoonlijke gegevens. Binnen de voorwaarden van de geldende wetgeving beschikt u ook over een voorafgaandelijk recht op verzet of instemming met betrekking tot commerciële prospectie. U kunt tevens vragen om uw persoonlijke gegevens te delen met andere partijen. U kunt uw verzoeken indienen door het sturen van een e-mail naar rechtop@totalenergies.com.

Ter controle van uw identiteit vraagt TPGNL u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u TPGNL verzoeken uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen.