MKB Header 4

Nieuwe subsidie voor MKB-ondernemingen: voordelig energie-advies

 

U wilt graag uw onderneming verduurzamen. Maar welke investeringen zijn aantrekkelijk? Per oktober 2021 is er de Subsidieregeling verduurzaming MKB. Deze subsidie maakt het voordeliger om een energie-adviseur in te schakelen, die uitwijst waar mogelijke energiebesparende- en verduurzamingsmaatregelen liggen. Maakt uw bedrijf hier aanspraak op?

Wat is de SVM?

De Subsidieregeling verduurzaming MKB (SVM) maakt het voordeliger om een energie-adviseur in te schakelen, bijvoorbeeld voor een energiescan. Met een energiescan wint u advies in over de energiebesparingsmogelijkheden van uw bedrijf. Zo krijgt u inzicht in verschillende mogelijkheden om de CO2-uitstoot terug te brengen.

De financiële ondersteuning van de SVM bestaat uit twee onderdelen: allereerst een tegemoetkoming voor de kosten voor het energie-advies, vervolgens voor de ondersteuning en begeleiding van de uitvoering. Met één aanvraag komt u in aanmerking voor beide onderdelen van de subsidie.

Wat valt onder ondersteuning en begeleiding van de uitvoering? Denk aan iemand die helpt met een financieringsplan, subsidieaanvragen, of ondersteunt bij het opvragen van offertes. Een energie-adviseur kan u bijvoorbeeld helpen met deze energievraagstukken.

Welk energie-advies kan ik verwachten?

Uit de energiescan komt een adviesrapport voort met daarin verschillende energiebesparende maatregelen. Denk aan aanpassingen zoals het aanbrengen van betere isolatie, het installeren van zonnepanelen, warmtepompen of het investeren in ledverlichting. Een andere mogelijke investering is het installeren van laadpalen voor elektrisch rijden.

Investeren in duurzame oplossingen

De regeling geldt voor de ondersteuning van de besparende maatregel, niet voor het uitvoeren van de maatregel zelf. Voor de daadwerkelijke investering in duurzame producten maakt u eventueel aanspraak op andere subsidies: ISDE en EIA.

Hoeveel kan ik besparen?

De subsidie voor het energie-advies en het daarop volgende ondersteuningstraject dekt 80% van de kosten (excl. BTW). De maximale tegemoetkoming is 2.500 per bedrijfspand.

Maakt u aanspraak?

U kunt de subsidie aanvragen tot 30 september 2022. Ondernemingen die aan de volgende voorwaarden voldoen komen in aanmerking:

  • Maximaal 250 werknemers.
  • Een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen.
  • Bestaan uit een of meer bedrijfspanden, of een ruimte daarin.
  • De onderneming valt niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht: het verbruik van het pand ligt onder de 25.000 m3 aardgas en 50.000 kWh elektriciteit.

 

Op de website van RVO kunt u de volledige voorwaarden voor de subsidie inzien. Voor meer informatie en het aanvragen van de subsidie kunt u op de SVM overzichtspagina van RVO terecht.