Karsten Wurth 0W Uta0xz7w Unsplash

In 3 stappen naar Smart Energy Management

 

“Het MKB weet vaak niet hoe om te gaan met maatregelen uit het klimaatakkoord” schrijft minister Wiebes bij een rapport aan de Tweede Kamer. Begin 2020 is er een onderzoek geweest naar de effecten van het klimaatakkoord. Ondernemers geven aan niet goed te weten welke maatregelen ze moeten nemen, hoe ze deze moeten financieren en of ze de genomen maatregelen wel kunnen terugverdienen.

Het Klimaatakkoord kent een aantal thema’s: Elektriciteit, Industrie, Landbouw en Landgebruik, Gebouwde omgeving en Mobiliteit. Het MKB heeft vooral met de laatste twee thema’s te maken.

Verduurzaming in de verschillende thema’s vergen allemaal flinke investeringen en er is dan ook een kloof te zien tussen de ambitie en de realisatie van verduurzaming. Uit een benchmarkonderzoek van TotalEnergies Power & Gas Nederland B.V. geven ondernemers aan dat het gebrek aan beleid daarin de grootste uitdaging is. Wij helpen u in deze blog in 3 stappen naar een transparant duurzaamheidsbeleid.

Stap 1: Maak Smart Energy Management een vast onderdeel van het directieoverleg

Energie, duurzaamheid of MVO, maak Smart Energy Management met de term die bij uw organisatie past een standaard agendapunt op de agenda van de directievergadering. Het is handig als één vertegenwoordiger in de directie wordt aangesteld om energiemanagement te implementeren.

Om energiemanagement te kunnen implementeren moet er eerst een energiebeleid zijn. Stel deze op, bijvoorbeeld aan de hand van dit document van de RVO met een handig voorbeeld op de laatste pagina. Stel ook alvast de eerste verduurzamingsstappen vast die u wilt zetten zodat u telkens een concreet voorbeeld heeft om naar te verwijzen.

Neem Smart Energy Management ook mee in andere directie-onderwerpen zoals uitbreiding of investering en evalueer de stand van zaken aan de hand van het energiebeleid regelmatig. Door Smart Energy een onderdeel te maken van het beleid worden eenmalige, inefficiënte verduurzamingsacties voorkomen en wordt verduurzaming geïntegreerd in het algemene directiebeleid.

Stap 2: Ontwikkel kennis en bewustzijn over energiebesparing en energiemanagement

Smart Energy Management gaat niet over één nacht ijs. Heb geduld, want energiebewustzijn is een proces dat tijd nodig heeft. Heldere, transparante communicatie naar uw medewerkers helpt daarbij.

Het begint bij kennis en inzicht

Maak uw energieverbruik inzichtelijk. Dit doet u door een energiebeheersysteem te laten installeren. Lees in deze blog meer over hoe u goed inzicht verkrijgt in uw energieverbruik. Voor inzicht in welke energiebesparende mogelijkheden en wettelijke besparingsverplichtingen voor u gelden kunt u een energiescan laten uitvoeren.

Heeft u het energieverbruik en de besparingsmogelijkheden goed in kaart? Verdiep u dan vervolgens in de mogelijke verduurzamingsmaatregel die bij u past en win zoveel mogelijk kennis en advies in van uw energieleverancier, eventuele (buur)bedrijven of externe adviespartijen.

Neem medewerkers mee in uw plan

Betrek medewerkers bij uw plan en geef hen ruimte om zelf met initiatieven te komen. Vaak is er meer kennis aanwezig op de werkvloer dan u denkt. Om de initiatieven te stimuleren kunt u bijvoorbeeld onder medewerkers uitdagingen organiseren. Dat kan een ideëenbox zijn op de werkvloer of een inzamelingsactie van oude apparatuur om te recyclen. Op deze manier is verduurzaming voor medewerkers ook toegankelijk en wordt op het gebied van Smart Energy Management binnen uw organisatie draagvlak gecreëerd.

Volg het energienieuws

De energiemarkt is veranderlijk en duurzame innovaties ontwikkelen zich in rap tempo. Blijf op de hoogte van energienieuws via (online) kranten, media en/of push berichten. Het RVO geeft overzichtelijke informatie en brengt nieuws via sociale media, fora en nieuwsbrieven.

Stap 3: Deel de kennis met directie en medewerkers

Delen is vermenigvuldigen. Dat kan zeker het geval zijn wanneer u uw nieuwe energiekennis deelt met de directie en de medewerkers op de werkvloer. Door transparant te zijn in uw doelen en keuzes weten medewerkers en de directie waar ze aan toe zijn. Hierdoor blijven ze betrokken bij het energiebeleid en dit draagt uiteindelijk weer bij aan het energiebewustzijn. Energie wordt zo een bespreekbaar en toegankelijk onderwerp op de werkvloer en stimuleert weer initiatieven vanuit uw medewerkers.

Tot slot: Wees niet bang om uw duurzame successen te delen. Bij Mazda-dealer Hartgerink en Klomp pronken ze met hun zonnepanelen door de monitor zichtbaar te hebben voor klanten in de showroom. Daarnaast worden leenfietsen in plaats van leenauto’s aangeboden om CO2-uitstoot te beperken.