Adobestock 153509466

Veel gestelde vragen over verblijfsfunctie, complexbepaling en allocatiepunten

 

Veel gestelde vragen

 1. Wat bedoelen jullie met verblijfsfunctie?

  In contracten communiceren wij over 'verblijfsfunctie'. Als de locatie waar uw aansluiting zich bevindt het doel heeft om mensen te accommoderen (bijvoorbeeld een kantoorpand, fabriek of woning), heeft de locatie een verblijfsfunctie. In andere gevallen, bijvoorbeeld opslag- of technische ruimtes, niet. U heeft recht op vermindering van de energiebelasting als de locatie een verblijfsfunctie heeft.

 2. Wat betekent complexbepaling?

  De energiebelasting en de heffingskortingen worden per aansluiting (EAN) berekend. Als u meerdere aansluitingen binnen één onroerende zaak in gebruik heeft, dienen deze geclusterd te worden. Hierbij wordt in beginsel aangesloten bij de voor die onroerende zaak afgegeven beschikking voor de wet WOZ.

  Het kan ook voorkomen dat de elektriciteitsaansluitingen worden gebruikt voor zaken waarvoor geen beschikking wordt afgegeven, bijvoorbeeld openbare verlichting, telefooncellen en rioolpompen. Wanneer deze aansluitingen bij dezelfde rechtspersoon in gebruik zijn en ze bij elkaar horen, worden deze in beginsel als één onroerende zaak gezien.

  De aansluitingen met betrekking tot één onroerende zaak worden geclusterd tot één aansluiting voor de energiebelasting. Deze clustering noemen we de complexbepaling.

  Wij ontvangen graag uw WOZ-beschikking om complexbepaling te kunnen toepassen op uw factuur.

 3. Wat zijn allocatiepunten?

  Allocatiepunten zijn virtuele leverpunten ‘achter’ het aansluitpunt met een eigen EAN code en eigen meter. Ze doen zelfstandig mee aan marktprocessen.

  Een primair allocatiepunt is het eerste aan een aansluiting toegekende allocatiepunt met een eigen meter en waaraan minimaal één secundair allocatiepunt is gekoppeld. Een primair allocatiepunt heeft dezelfde EAN code als de aansluiting.

  Een secundair allocatiepunt is een virtueel leverpunt met een eigen meter gekoppeld aan het primaire allocatiepunt. U kunt voor uw secundair allocatiepunt een andere leverancier contracteren dan voor uw primair allocatiepunt. Het is dus mogelijk om meerdere leveranciers op één aansluiting te contracteren. De ruimte die hoort bij het secundair allocatiepunt kan geen verblijfsfunctie hebben.

 4. Wat is een normale aansluiting?

  Een normale aansluiting is een aansluiting waarbij geen sprake is van primaire of secundaire allocatiepunten.

 5. Is mijn aansluiting ook een allocatiepunt?

  Als u geen allocatiepunt(en) heeft aangevraagd is uw aansluiting een normale aansluiting.

 6. Geldt de heffingskorting per allocatiepunt?

  Per WOZ is maar één keer recht op heffingskorting. De fiscus heeft daarom bepaald dat indien er sprake is van meer allocatiepunten, alleen op het primaire allocatiepunt heffingskorting mag worden gegeven.

 7. Wat is het verschil tussen een primair allocatiepunt en een normale aansluiting?

  Een normale aansluiting wordt een primair allocatiepunt als er op uw verzoek een of een secundair allocatiepunt wordt toegekend.

 8. Kan ik meerdere secundaire allocatiepunten aanvragen?

  Ja, u kunt maximaal 5 secundaire allocatiepunten aanvragen.

 9. Wordt de energiebelasting per allocatiepunt of gecombineerd op de aansluiting in rekening gebracht?

  Per allocatiepunt wordt de energiebelasting bij u in rekening gebracht. Als u dat wilt, kunt u bij de fiscus een verzoek indienen voor teruggave van teveel betaalde energiebelasting (clusterverzoek energiebelasting).

 10. Waarom heb ik geen netbeheerkosten op mijn secundair allocatiepunt?

  Netbeheerkosten (aansluit- en transportkosten) worden wél per allocatiepunt in rekening gebracht, maar aangerekend op het primair allocatiepunt. Op het secundaire allocatiepunt geldt daarom een nultarief.

 11. Hoe worden de extra meterkosten van een secundair allocatiepunt in rekening gebracht?

  Extra meterkosten van een secundair allocatiepunt worden in rekening gebracht via de capaciteitstariefcode van het primair allocatiepunt.