Neonbrand Wmubftdgeyc Unsplash

Modelcontract TotalEnergies Power & Gas Nederland B.V.

 

Het modelcontract is een standaard energiecontract dat bij iedere energieleverancier wordt aangeboden. De tarieven in dit contract zijn variabel, ze worden ieder half jaar gewijzigd (op 1 januari en 1 juli). Alle andere contractvoorwaarden zijn gelijk. U kunt de modelcontracten van verschillende energieleveranciers dus eenvoudig vergelijken.

Leveringstarieven Modelcontract elektriciteit

(Geldig van 01-01-2024 t/m 30-06-2024)

Afnamecategorie1 Continu Tarief2 Overheidsheffingen3 2024 Totaaltarief
  € per kWh (excl. BTW) € per kWh (excl. BTW) € per kWh (incl. EB en BTW)
E1A & E2A 0,16500 0,13165 0,35895


Tarieven voor levering van elektriciteit (Normaal/Dal)

Normaal Tarief2 Dal Tarief4 Overheidsheffingen3 Normaal 2024 Overheidsheffingen3 Dal 2024 Totaaltarief Normaal Totaaltarief Dal
€ per kWh (excl. BTW)   € per kWh (excl. BTW) € per kWh (excl. BTW) € per kWh (incl. EB en BTW)  
0,19160 0,14149 0,13165 0,13165  0,39113 0,33050

 

Vaste leveringskosten per aansluiting

€ per maand  (excl. BTW) € per maand  (incl. BTW)
15,99 19,35
1Afnamecategorie: uw afnamecategorie is bepaald aan de hand van uw verbruik en uw elektriciteitsmeter:
E1: Afnemers met een doorlaatwaarde kleiner of gelijk aan 3x25 Ampère.
  • E1A: enkeltarief
  • E1B: dubbeltarief nachtstroom 7-23
  • E1C: dubbeltarief avondstroom 7-21
E2: Afnemers met een doorlaatwaarde boven 3x25 Ampère tot en met 3x80 Ampère
  • E2A: enkeltarief
  • E2B: dubbeltarief

2 Het leveringstarief is gebaseerd op een enkel tarief, waarbij u, ongeacht het moment van de dag, hetzelfde leveringstarief betaalt.

3 Het tarief vermeld onder “Overheidsheffingen 2024” is gebaseerd op de tarieven voor energiebelasting (EB) in de eerste schijf (tot 10.000 kWh). Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

4 Uw verbruik in de daluren (op werkdagen van 23:00/21:00-07:00, in de weekenden en op nationale feestdagen) wordt afgerekend tegen het Dal-tarief. Uw verbruik in de piekuren (op werkdagen van 07:00-21:00/23:00) wordt afgerekend tegen het Normaal-tarief.

 

Leveringstarieven Modelcontract gas

(Geldig van 01-01-2024 t/m 30-06-2024)

Afnamecategorie1 Leveringstarief2 Overheidsheffingen3 2024 Totaaltarief
  € per m3 (excl. BTW) € per m3 (excl. BTW) € per m3 (incl. EB en BTW)
G1A & G2A 0,73500 0,70650 1,74422

 

Vaste leveringskosten per aansluiting

€ per maand  (excl. BTW) € per maand  (incl. BTW)
15,99 19,35

 

Het genoemde totaaltarief is inclusief de regiotoeslag, energiebelasting (EB), opslag duurzame energie (ODE) en exclusief de kosten voor uw regionale netbeheerder.

1 Afnamecategorie: uw afnamecategorie is bepaald aan de hand van uw verbruik en uw gasmeter:

  • G1A = Uw standaard jaarverbruik is kleiner dan 5.000 m3 (n) en uw gasmeter is kleiner of gelijk aan G6
    G2A = Uw standaard jaarverbruik is groter dan 5.000 m3 (n) en uw gasmeter is kleiner of gelijk aan G25

2 Het leveringstarief is inclusief de regiotoeslag.  

3 Het tarief vermeld onder “Overheidsheffingen 2023” is gebaseerd op de tarieven voor energiebelasting (EB)  in de eerste schijf (tot 170.000 m3 (n; 35,17)). Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.


Teruglevering van elektriciteit en terugleververgoeding

U mag de door u verbruikte elektriciteit tegen de door u teruggeleverde elektriciteit tegen elkaar wegstrepen op jaarbasis (“salderen”) tegen hetzelfde tarief als het tarief dat u betaalt voor de levering van elektriciteit per eenheid kWh (inclusief btw, opslag duurzame energie en energiebelasting). Indien u meer elektriciteit opwekt dan u verbruikt, dan ontvangt u hiervoor een vergoeding. Deze vergoeding bedraagt 0,03 per eenheid kWh (incl. btw en excl. energiebelasting).