TotalEnergies Windmolens

In gesprek over TotalEnergies

 

De logo’s zijn aangepast en de website is geüpdatet: Total Gas & Power is nu echt TotalEnergies Power & Gas. Met deze naamswijziging laten we zien dat we serieus bezig zijn met de energietransitie. Hoe kijkt onze directeur, Arnaud Wyers, daar eigenlijk naar? We spraken hem over de naamswijziging, de energietransitie en over hoe ondernemers de volgende stap kunnen zetten in die transitie.

Eerst strategie, dan een naamswijziging


Hoe de naamswijziging tot stand kwam? Arnaud vertelt: ‘De naamswijziging kwam eigenlijk pas na de strategie. En die strategie is ook niet in één dag ontstaan. Er zijn grote uitdagingen rondom het klimaat. Steeds meer mensen zijn zich ervan bewust dat daar op korte termijn iets aan moet gebeuren. Daardoor kwam een nieuwe strategie tot stand.’ Het doel van TotalEnergies is dan ook om in 2050 carbon neutral te zijn. ‘Dat betekent dat onze energiemix gaat veranderen met steeds meer renewables. En wat nog niet renewable is, gaan we compenseren. Zo bereiken we carbon neutrality.’ Bij deze strategie hoorde een nieuwe naam met een kleurrijk logo, waarbij iedere kleur te maken heeft met een andere soort energie: ‘Zo weet iedereen dat er iets belangrijks gebeurt. Met de naamswijziging maken we onze strategie zichtbaar. Iedereen weet nu dat we actief bezig zijn met de energietransitie.'

Lange adem


Iedere transformatie heeft tijd nodig. Dat geldt ook voor de energietransitie. Onze wereld is momenteel erg afhankelijk van olie. Op den duur willen we olie vervangen door renewables zoals wind- en zonne-energie. ‘Maar de technologieën achter renewables zijn nog niet altijd volwassen,’ legt Arnaud uit. ‘Ze zijn nieuw, en daardoor nog niet altijd even betrouwbaar. Olie is heel betrouwbaar, je stopt het in je auto en hij rijdt. Een windmolen is nog niet zo betrouwbaar.’ En dus is er een technologische evolutie, waar TotalEnergies alles aan doet.

Over TotalEnergies

'Iedereen weet nu dat we actief bezig zijn met de energietransitie'

Arnaud Wyers

In de tussentijd kijken we naar oplossingen op de kortere termijn. Aardgas speelt daar ook een rol bij: ‘Als je kijkt naar de energiemix in de wereld, dus de primaire energie die iedereen gebruikt, is ongeveer 25% kolen, 25% olie, 25% gas en de rest is kernenergie en renewables. Het zijn geen hele precieze cijfers, maar dat zijn ongeveer de verhoudingen. Als je iets wilt bereiken, moet je zorgen dat je zo min mogelijk CO2-uitstoot in een korte tijd. Dan kun je bijvoorbeeld kolen of olie omzetten in aardgas. Dat bespaart heel veel CO2. Op de lange termijn willen we het liefst bijna geen fossiele brandstoffen meer gebruiken, maar als je de CO2-uitstoot heel snel omlaag wilt brengen in korte tijd, kun je beter toch aardgas verbruiken. Want technologieën zoals windmolens en zonnepanelen, die kunnen binnen tien jaar nog niet de hele aarde van energie voorzien.’ De energietransitie is dus een kwestie van een lange adem, maar in de tussentijd werkt TotalEnergies aan voldoende duurzamere oplossingen.

TotalEnergies Zonnepanelen

Energietransitie in Nederland

De energietransitie is een wereldwijde transformatie, maar hoe ziet die er in Nederland uit? Arnaud, van origine een Fransman, deelt zijn kijk op onze situatie in Nederland: ‘Ik vind Nederland een grappig land op het gebied van de transitie. Nederland heeft al allerlei uitdagingen gehad met de natuur in het verleden, met water. En dat is denk ik goede ervaring voor de Nederlanders, want ze weten hoe je met dat soort uitdagingen moet omgaan. Je moet het samen oplossen, en niet alleen. Ik denk dat die ervaring heel goed kan helpen in de transitie.’ 

Maar Nederland heeft ook een vrij groot nadeel: er is weinig potentie voor renewables. Ons land is niet erg zonnig en we hebben geen bergen. Dat maakt het lastiger om volledig over te gaan op zonne-energie of energie uit waterkracht. Toch doen we wat we kunnen: ‘Ik zie vooral dat de ontwikkeling van zonne-energie en windparken in de Noordzee heel snel gaat op dit moment.’

Alle ondernemers kunnen meedoen

Wie dacht dat alleen ondernemers met grote bedrijven een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie, heeft het mis. Alleen zien de uitdagingen er voor grote bedrijven anders uit dan voor een zzp’er. ‘De energietransitie is iets collectiefs, iedereen moet iets bijdragen. En ik denk niet dat een zzp’er minder bij kan dragen dan een groot bedrijf. De absolute bijdrage is natuurlijk wel kleiner, maar er zijn meer dan een miljoen zzp’ers in Nederland. Als zij zonnepanelen op hun dak hebben, kunnen ze ervoor zorgen dat hun hele energieverbruik wordt opgewekt door die zonnepanelen. Voor een industrieel bedrijf is dat meestal een grotere uitdaging, omdat het verbruik veel groter is en het profiel van het verbruik soms wisselt.’ Of je nu een grote of een kleine ondernemer bent, je kunt dus altijd een steentje bijdragen.

Zonnepanelen Grootverbruikers