Cover Retail Low Res

De energietransitie in de sector retail & gebouwbeheer

 

Waar staat u ten opzichte van andere winkeleigenaren en vastgoedbeheerders in de Nederlandse energietransitie? Wekt u duurzame energie op, optimaliseert u uw energie-inkoop en zet u uw energiedata in om te besparen? TotalEnergies Power & Gas Nederland B.V. onderzocht hoe ver winkel- en kantoorpand eigenaren zijn met verduurzamen.

Begin 2020 heeft TotalEnergies Power & Gas Nederland B.V. een onderzoek gehouden onder inkopers, operationeel en facilitair managers en directeuren bij energiegrootverbruikers. We vroegen hen naar hun verwachtingen en uitdagingen in de energietransitie.

Duurzame ambities

Per 1 januari 2023 moet uw kantoor- of winkelpand minimaal Energielabel C zijn. Daarnaast heeft het kabinet de doelstelling om in 2030 49% minder broeikasgas uit te stoten. Dat betekent dat we elk jaar gemiddeld 2% omlaag moeten. Hiervoor is het belangrijk dat we aan de ene kant energie besparen en aan de andere kant te zorgen dat de energie die we gebruiken hernieuwbaar is.

Smart Energy Managers aan zet

Verduurzaming is belangrijk voor winkelpand- en gebouweigenaren. Dat is te zien aan de score die wordt gegeven aan het belang van Smart Energy management: 6,5 in 2018 en 6,7 nu. Toch blijft het uitvoeren van energiebeleid nog achter bij de ambitie. Hoewel er een lichte stijging te zien is ten opzichte van 2018 (5,8) wordt de realisatie van Smart Energy Management in 2020 beoordeeld met een 6,2.

Het ‘moetje’ als drijfveer

Ondernemingen moeten  voldoen aan wet- en regelgeving vanuit het Klimaatakkoord. Voor 33% van de winkeliers en gebouwbeheerders is dit een belangrijke drijfveer om te verduurzamen. Tegelijkertijd geeft 25% van de ondernemers aan de wetgeving onduidelijk te vinden. Een Energiescan of EED-audit helpt u om te voldoen aan uw informatieplicht. Aan de hand hiervan kunt u een korte- en langetermijnplan opstellen en is het tijd om verduurzaming op de directie-agenda te krijgen.

Eerst besparen, dan verduurzamen

De innovaties en technologieën gaan nu sneller dan ooit tevoren waardoor er ook veel ontwikkelingen zijn op het gebied van verduurzaming. Denk bijvoorbeeld aan de LED-lamp, slimme meters en thermostaten die automatisch uw energieverbruik regelen en de komst van elektrische voertuigen. Allemaal maatregelen om het energieverbruik en daarmee energiekosten te verlagen. Voor 56% van de bedrijven heeft energiebesparing de komende 5 jaar prioriteit.

Een uniek inzicht

Er komt veel kijken bij verduurzaming en bedrijven staan voor verschillende uitdagingen. Leer waar andere ondernemers staan in de energietransitie en waar zij tegenaan lopen. Het rapport geeft u een interessant en uniek inzicht in hoever andere winkeliers en gebouwbeheerders zijn met verduurzamen.