Cover Agri Low Res

De energietransitie in de agri-, land- en tuinbouw

Waar staat u ten opzichte van andere agri-, land- en tuinbouwers in de Nederlandse energietransitie? Wekt u duurzame energie op, optimaliseert u uw energie-inkoop en zet u uw energiedata in om te besparen? TotalEnergies Power & Gas Nederland B.V. deed onderzoek naar hoe ver de agrarische sector is met verduurzamen.

Begin 2020 heeft TotalEnergies Power & Gas Nederland B.V. een onderzoek gehouden onder inkopers, operationeel en facilitair managers en directeuren bij energiegrootverbruikers. We vroegen hen naar hun verwachtingen en uitdagingen in de energietransitie.

Duurzame ambities

Er spelen veel discussies in de agrarische sector, over stikstof, PFAS en energiebesparing. Daarnaast heeft het kabinet de doelstelling om in 2030 49% minder broeikasgas uit te stoten. Dat betekent dat we elk jaar gemiddeld 2% omlaag moeten. Hiervoor is het belangrijk dat we aan de ene kant energie besparen en aan de andere kant te zorgen dat de energie die we gebruiken hernieuwbaar is.

Smart Energy Managers aan zet

Verduurzaming is belangrijk voor ondernemers in de agri-, land- en tuinbouw. Dat is te zien aan de score die wordt gegeven aan het belang van Smart Energy management: 6,5 in 2018 en 6,9 nu. Toch blijft het uitvoeren van energiebeleid nog achter bij de ambitie. Hoewel er een flinke stijging te zien is ten opzichte van 2018 (5,8) wordt de realisatie van Smart Energy Management in 2020 beoordeeld met een 6,5.

Kostenbesparing als drijfveer

Voor 53% van de ondernemingen is één van de belangrijke redenen om te verduurzamen het verlagen van kosten. Verduurzaming is bij hen direct verbonden met het voortbestaan van de onderneming. 56% wil dan ook de komende 5 jaar vooral de energiekosten verlagen en 50% wil het energieverbruik verlagen. Deze onderwerpen gaan vaak hand in hand. Een van de uitdagingen die dat in de weg staat is voor 41% van de agrariërs ervaart dat duurzame energie vaak nog te duur is.

Toch zijn er veel opties om financieel slim om te gaan met verduurzaming. Er zijn subsidies en fiscale regelingen beschikbaar waardoor groene stroom niet duurder is dan grijze stroom. Enveel investeringen zijn al binnen één of een paar jaar terugverdiend en zijn ook hier subsidies en belastingvoordelen voor beschikbaar. Daarnaast is het belangrijk om de verduurzaming stap voor stap aan te pakken.

Een uniek inzicht

Er komt veel kijken bij verduurzaming en agrariërs staan voor verschillende uitdagingen. Leer waar andere ondernemers staan in de energietransitie en waar zij tegenaan lopen. Het rapport geeft u een interessant en uniek inzicht in hoever andere agri-, land- en tuinbouwers zijn met verduurzamen.