Karsten Wurth 0W Uta0xz7w Unsplash

NTA 8800: Nieuw energielabel voor gebouwen

Vanaf 1 januari 2021 moeten gebouwen voldoen aan een nieuwe bepalingsmethode. De methode is geschikt voor alle gebouwen en sluit aan bij de trias energetica: het beperken van het energiegebruik, zoveel mogelijk hernieuwbare energie en efficiënt benutten van fossiele energie.

De nieuwe bepalingsmethode NTA 8800 geeft een meer uitgebreid en gedetailleerd inzicht in de energieprestatie van een gebouw. Het label wordt opgenomen door een vakbekwame energieadviseur die uw situatie nauwkeurig in beeld brengt. Daarnaast geeft het energielabel ook adviezen om de energieprestatie te verbeteren.

Een gebouw kan scoren op drie samenhangende indicatoren:

  • De energiebehoefte in kWh per vierkante meter per jaar voor een comfortabel binnenklimaat.
  • Het primaire fossiele energiegebruik in kWh per vierkante meter per jaar: hoe goed presteren de installaties in het gebouw?
  • Het aandeel hernieuwbare energie in procent dat komt van natuurlijke bronnen zoals wind en zon.

Dit label maakt ook gebruik van de letters A tot en met G om de energiezuinigheid van een pand a te geven, A is laag gebruik en G is hoog gebruik. Net als het huidige energielabel is het 10 jaar geldig. Dit label gaat bij utiliteitsgebouwen tot wel A+++++ (vijf plussen).

Kwaliteit berekeningen verhoogt

De nieuwe NTA 8800 bepaling gaat de huidige norm NEN 7120 vervangen. De energielabels van vóór 1 januari 2021 blijven gewoon geldig. Het verschil is dat zowel de adviseur als het bedrijf BRL 9500 gecertificeerd moeten zijn. Dit heeft als voordeel dat de kwaliteit van de berekeningen in de gehele markt wordt verbeterd.

In 2020 is onze blog over energielabels het meest gelezen. Deze geeft u meer informatie over zakelijke energielabels en geeft een handig overzicht in een factsheet

Vraag een Energielabel aan