Carolien Van Oijen Md1fk5k9f7c Unsplash (1)

Duurzaam ondernemen? Deze subsidies en fiscale regelingen zijn er

 

Investeren in zonnepanelen, ledverlichting of andere duurzame oplossingen is vaak financieel aantrekkelijk. Er zijn vele subsidies en fiscale regelingen om de investering voordeliger te maken. Komt uw bedrijf in aanmerking? Wij zetten de mogelijkheden op een rij.

 

Welke subsidies zijn er?

 

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Wilt u duurzame energie opwekken? Dan kunt u de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) aanvragen. Eind 2020 is de subsidie opengesteld voor een breed scala aan technieken die CO2-uitstoot verminderen. Jaarlijks wordt het potje bijgevuld.

Tot eind 2023 maken MKB-ondernemingen en kleinverbruikers aanspraak op subsidie voor zonnepanelen en windmolens.

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Als u inzet op innovatieve technologie om CO2 te verminderen, kunt u voor pilots en demonstratieprojecten gebruik maken van de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). De subsidie is tot 4 oktober 2022 aan te vragen. Bekijk de volledige voorwaarden op de website van RVO.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++)

De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++) is een subsidie bedoeld voor bedrijven die op grote schaal duurzame energie opwekken, of dat van plan zijn. In 2020 werden de meeste aanvragen voor zonnepanelen aangevraagd en een hoog bedrag voor CO2-afvang en -opslag. Meer weten over de mogelijkheden met SDE++? Bekijk dan de voorlichtingsfilm.

 Let op: de subsidie is aan te vragen tot 11 november 2021.

Subsidieregeling verduurzaming MKB

Sinds oktober 2021 is er een nieuwe subsidie voor MKB-ondernemingen die willen verduurzamen. De Subsidieregeling verduurzaming MKB (SVM) maakt het voordeliger om een energie-adviseur in te schakelen, bijvoorbeeld voor een energiescan. Hiermee kunnen bedrijven mogelijkheden om hun CO2-uitstoot te reduceren in kaart brengen.

Gemeentelijke en provinciale subsidies

Uw provincie of gemeente heeft vaak lokale subsidies en regelingen beschikbaar voor verduurzaming en energiebesparing, in aanvulling op landelijke regelingen. Vraag hiernaar bij uw lokale subsidieloket.

 

Overzicht van fiscale regelingen

Salderingsregeling

Als u zelf energie opwekt, mag u dat verrekenen met elektriciteit die u van het net afneemt. Het gaat hier meestal om zonne-energie. Uw energieleverancier brengt het verschil in rekening. De salderingsregeling is bedoeld voor kleinverbruikers en zal vanaf 2023 langzaam worden afgebouwd.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) mag u 45,5% van de investering in een bedrijfsmiddel voor duurzame energie aftrekken van de fiscale winst. Het investeringsbedrag moet minimaal €2.500 per bedrijfsmiddel zijn en op de energielijst van RVO.nl staan. U kunt de EIA niet combineren met de milieu-investeringsaftrek. Ook in 2022 kunnen ondernemingen hier weer beroep op doen.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Investeert u in een boekjaar tussen de €2.401 en €328.721 in nieuwe of tweedehands duurzame bedrijfsmiddelen? Dan kunt u eenmalig aanspraak maken op de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en extra kosten aftrekken. Het bedrag is afhankelijk van uw investering. De KIA is aan te vragen in combinatie met de hierboven genoemde EIA.

Milieu-investeringsaftrek (MIA/VAMIL)

Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) profiteert u van een investeringsaftrek bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. U kunt tot 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst.

Met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kunt u 75% van de investeringskosten versneld afschrijven om een liquiditeits- en rentevoordeel te behalen. Van de Vamil mag u namelijk in een willekeurig jaar een willekeurig percentage afschrijven. Voorwaarde is wel dat het bedrijfsmiddel op de Milieulijst van de RVO staat.

De MIA en VAMIL worden vaak gecombineerd omdat ze beide de milieulijst aanhouden.

Aanvragen

Wilt u een subsidie of fiscale regeling aanvragen? Ga naar de website van de RVO voor meer informatie en om uw aanvraag in te dienen.