Windmolens tussen de wolken

Onderweg naar klimaatneutraliteit

 

Een nieuwe naam, een nieuw logo en een nieuwe strategie. De wereld verandert en TotalEnergies verandert mee. De ambitie is om een wereldspeler te worden in de energietransitie en in 2050 klimaatneutraal te zijn. Daarvoor stippelde TotalEnergies een route met doelstellingen uit. Maar om klimaatverandering tegen te gaan moeten we de handen ineen slaan. 

 

Een nieuwe strategie, wat houdt dat in?

Het verbruik van energie genereert 80% van de CO₂-uitstoot wereldwijd. Om de uitstoot van broeikasgassen te beperken, is het noodzakelijk om efficiënter met energiebronnen om te gaan en de huidige energiemix te veranderen. Dus verandert ook TotalEnergies de energiemix. Daarbij wordt er geïnvesteerd in hernieuwbare energiebronnen. En waar het nog niet mogelijk is om te verduurzamen, wordt er gecompenseerd. Bijvoorbeeld door te investeren in duurzame bosbouw.  

Totalenergieslogo4

 

De route naar klimaatneutraliteit

Sinds 2015 heeft TotalEnergies meer dan 10% van de investeringen in hernieuwbare bronnen en elektriciteit gestoken. Dit investeringspercentage zal alleen maar verder stijgen: naar 15% tussen 2021 en 2025, en zelfs verder naar 20% tussen 2026 en 2050. Met deze investeringen moet tegen 2040 al 50% van de energiemix uit duurzame energiebronnen bestaan.

Inforgraphic met overzicht van de energiemix van TotalEnergies: In 2019 bestond 55% van de verkoop uit producten met olie, 40% uit aardgas en 5% uit elektriciteit. De doelstelling is om tegen 2030 deze mix nog sterker te hervormen. Het streven is dat de totale energiemix in 2030 voor 30% uit olie, 50% gas, 15% elektriciteit, 5% biomassa en waterstof bestaat. En ook de verkoop van petroleum wordt minstens 30% teruggedrongen.

Doelstellingen voor 2030

Ook in de komende jaren moet de energiemix al veranderen. In de infographic ziet u de verwachte transitie voor 2030:

Welk maatregelen zijn nu haalbaar?

Om de beoogde doelstellingen te behalen, moet worden ingezet op een waaier aan innovatieve technieken. Denk aan oplossingen als waterstof, elektrisch rijden, koolstofafvang- en opslag, windenergie, batterijopslag en zonnepanelen. Hoewel sommige van deze technieken nu nog minder betrouwbaar zijn, en niet op grote schaal inzetbaar, zijn het belangrijke oplossingen voor de toekomst.   

Wist u bijvoorbeeld dat TotalEnergies:

  • Als een van de eersten een netwerk van snelladers op tankstations in Nederland realiseerde. Het streven is om tegen 2025 een groot Europees netwerk van 150.000 oplaadpunten op te zetten.
  • De hernieuwbare opwekkingscapaciteit in 1 jaar meer dan verdubbelde: van 3.000MW tot 6.500MW in 2020.
  • Een nieuwe nieuwe bedrijfstak heeft opgericht om de groei in koolstofarme waterstof te versnellen.
  • De krachten heeft gebundeld met Equinor en Shell om het Northern Lights-project in Noorwegen op te starten voor koolstofafvang en -opslag.

 

Meer weten over de behaalde doelstellingen van TotalEnergies in 2021? Bekijk dan het jaaroverzicht

Verandert u met ons mee?

Bij TotalEnergies Power & Gas Nederland leveren we gas en stroom aan ondernemingen. Verduurzaming in die sector vraagt om investeringen, maar biedt ook kansen voor nieuwe innovaties op het gebied van energiebesparing. Daarom leveren we niet alleen energie, maar nemen we ook energiescans af, en voorzien we  in de installatie van duurzame oplossingen als ledverlichting en zonnepanelen.