Shutterstock 603025976

Hoe kijken de 6 grootste politieke partijen naar de energietransitie?

Nederland heeft gestemd en wacht op de formatie. Maar hoe staan de 6 grootste politieke partijen tegenover het onderwerp energietransitie? Wij geven een overzicht.

 

Nederland heeft gestemd en wacht op de formatie. Maar hoe staan de 6 grootste politieke partijen tegenover het onderwerp energietransitie? In dit overzicht leest u de belangrijkste standpunten van de partijen op het gebied van energietransitie en duurzaamheid.

 

VVD

De VVD wil het huidige klimaatakkoord en de afspraken uit het Verdrag van Parijs nakomen. Naast inzetten op windenergie op zee en zonne-energie op daken, ziet de partij kernenergie als een goede energiebron. Daarnaast wil de partij subsidie beschikbaar maken voor Carbon Capture & Storage en het gebruik van kolen verbieden vanaf 2030.

 • Inzetten op kernenergie
 • Belastingheffing voor vervuilende grootverbruikers
 • Aanhouden van afspraken in het Klimaatakkoord
 • Toegang geven van het MKB aan het Warmtefonds (financiering van verduurzaming van woningen)

 

D66

De D66 vindt het belangrijk om voorop te lopen in de energietransitie. Daarom streeft de partij ernaar om de doelstelling van het Klimaatakkoord te verhogen naar 60% CO2-vermindering in 2030. D66 wil de industrie helpen sneller te verduurzamen en investeren in CO2-technieken. Als het aan de partij ligt, sluiten de kolencentrales eerder dan gepland.

 • Inzetten op windenergie op zee en zonne-energie
 • Beperken van de rol van biomassa
 • Niet inzetten op kernenergie
 • Vrijstellen van energiebelasting voor opslag
 • Inzetten op warmte-koude opslag (link naar lidl)
 • Instellen hogere subsidies per isolatiemaatregel

 

PVV

Als het aan de PVV ligt, stoppen we met de klimaatwet, het Klimaatakkoord en het Energieakkoord. De partij wil daarnaast duurzaamheidssubsidies afschaffen en kerncentrales bijbouwen. Ook wil de PVV niet inzetten op biomassa, zonneparken en windturbines en lagere energielasten voor burgers.

 • Stoppen met Klimaatakkoord
 • Afschaffen van de CO2-heffing
 • Afschaffen van duurzaamheidssubsidies
 • Bouwen van kerncentrales

 

CDA

Het CDA besteedt aandacht aan nieuwe energiebronnen zoals geothermie, aquathermie en warmtenetten. Ook energiedragers als waterstof en schone brandstof komen aan bod bij de partij. Verder wil de partij de mogelijkheid onderzoeken om verduurzamingsmaatregelen uit de algemene middelen te financieren in plaats van via de energierekening.

 • Inzetten op windenergie op zee en zonne-energie
 • Inzetten op waterstof
 • Na 2030 planvorming voor 2 kerncentrales
 • Inzetten op geothermie en warmtenetten
 • Behouden van de salderingsregeling voor zonne-energie

 

SP

Volgens de SP horen bedrijven die meer vervuilen, meer te betalen. Daarnaast stelt de partij zich als doel om nieuwe technologieën stimuleren en ruimte geven aan alternatieve energiedragers zoals waterstofgas.

 • Verhogen klimaatdoelstelling naar 60% in 2030
 • Uitbreiden van windparken op zee
 • Inzetten op zonne-energie in de gebouwde omgeving
 • Belastingheffing voor vervuilende grootverbruikers
 • Niet inzetten op kernenergie als duurzaam alternatief

 

PVDA

De PvdA streeft ernaar om de kerncentrales per 2025 te sluiten en om de subsidiëring van fossiele brandstoffen stop te zetten. De partij wil de rol van de overheid in de energietransitie vergroten en samen initiatieven starten en financiering laten uitgeven. Bovendien wil de PvdA direct stoppen met subsidies voor biomassa in kolencentrales en niet inzetten op kernenergie.

 • Inzetten op windenergie op zee en zonne-energie
 • Stimuleren van groene waterstof
 • Stoppen met uitgeven subsidies aan biomassa en kolencentrales
 • Niet inzetten op kernenergie
 • Sluiten van kolencentrales per 2025
 • Vergroten rol overheid in duurzame investeringen