Shutterstock 377561053 50%

Een duurzame agrarische sector? Met deze subsidies en fiscale regelingen wordt het voordeliger

Om de gestelde klimaatdoelen te halen moet ook de agrarische sector verduurzamen. Dat vraagt dat om flinke investeringen. Om u hierbij te helpen bestaan er verschillende subsidies en fiscale voordelen. Wij zetten de mogelijkheden voor u op een rij. 

Overzicht van subsidies voor energiebesparing en verduurzaming in de agrarische sector

1. Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++)

De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++) subsidie is bedoeld voor bedrijven die op grote schaal hernieuwbare energie opwekken. Er zijn 6 categorieën waarvoor deze subsidie beschikbaar is, namelijk:

  • Biomassa
  • Geothermie
  • Water
  • Wind op land, meer en waterkering
  • Windenergie op zee
  • Zon

De SDE++ subsidie vraagt u aan via RVO.nl.

2. Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Wilt u uw bedrijf duurzaam verwarmen en CO2-uitstoot verminderen? Bij de aanschaf van een of meer warmtepompen of zonneboilers krijgt u een deel van uw investeringskosten terug. U vraagt de ISDE aan via het eLoket van de RVO.

3. Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

De DEI+ subsidie heeft verschillende varianten. Deze subsidie is als u wilt investeren in:

  • Circulaire economie (recycling van afval en het besparen van grondstoffen)
  • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen in 2020 (alleen of in samenwerking met de leverancier van een innovatie)
  • Innoverende CO₂-reductie industrie

Kuikenbroederij Van Hulst is bijvoorbeeld al overgeschakeld naar aardgasvrije productie met behulp van warmtepompen. Deze subsidie vraagt u aan via de RVO.

4. Subsidie Topsector Energie

Werkt u aan een innovatief nieuw plan waarmee u duurzame energie opwekt? Dan komt u misschien in aanmerking voor een subsidie vanuit de Topsector Energie. Op de website over de Topsector Energie staat uitleg over deze regeling.

5. Gemeentelijke en provinciale subsidies

Uw provincie of gemeente heeft vaak lokale subsidies en regelingen beschikbaar voor verduurzaming en energiebesparing, in aanvulling op landelijke regelingen. Vraag hiernaar bij uw lokale subsidieloket.

Overzicht van fiscale regelingen voor energiebesparing en verduurzaming

1. Energie-investeringsaftrek (EIA)

Investeert uw bedrijf in energiezuinige technieken en duurzame energie? Met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) mag u 45% van die investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dit levert u een voordeel op van gemiddeld 11%.

2. Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) profiteert u van een investeringsaftrek bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. De aftrek kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag.

3. Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

Met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven om een liquiditeit- of rentevoordeel te behalen. Van de Vamil mag u namelijk afschrijven op een tijdstip dat u zelf bepaalt.

4. Regeling Verlaagd Tarief / PostCodeRoos-regeling

Maakt uw bedrijf onderdeel uit van een energiecoöperatie waarmee u samen met andere bedrijven energie opwekt? Dan kunt u gebruik maken van de Regeling Verlaagd Tarief of PostCodeRoos-regeling. Hiermee hoeft u in de eerste schijf (tot 10.000 kWh) van de energiebelasting geen belasting te betalen voor uw deel van de gezamenlijk opgewekte energie. Deze subsidie wordt op dit moment herzien en is naar verwachting vanaf april 2021 weer aan te vragen.

Subsidie- en financieringswijzer

Bovenstaande subsidies zijn slechts een greep uit de subsidies waar bedrijven in de agrarische sector mogelijk aanspraak op maken. Wil je een compleet overzicht, specifiek voor jouw sector en bedrijfsgrootte? Gebruik dan RVO’s Subsidie- en financieringswijzer.