Markus Spiske Ygn967affe4 Unsplash

Ideeën voor duurzaam vervoer in de retailsector

 

Personen- en goederenvervoer geldt als een van de grootste vervuilers. Wie wil verduurzamen, kan dan ook niet om het verduurzamen van vervoer heen. Zeker niet gezien de ambitieuze doelstellingen van Nederland en Europa om de CO2-uitstoot in 2030 te beperken tot 49% ten opzichte van de uitstoot in 1990. Juist in de retail kan de overstap naar elektrisch rijden nu al interessant zijn. Voor werkgevers, maar ook werknemers. 

Fors minder uitstoot in 2030 en volledig uitstootvrij in 2050 – het is een ambitieus doel. De overheid legt hiervoor de verantwoordelijkheid bij zowel particulieren als bedrijven en zet in op vier pijlers: duurzamere logistiek, duurzamer vervoer van personen, elektrisch vervoer en duurzame energiedragers. Waar liggen kansen voor de retailsector?  

Duurzamer vervoer  

Door over te stappen op duurzamere alternatieven voor benzine- en dieselauto’s kunnen we binnen Nederland alleen al zorgen voor zo’n 8 miljard minder zakelijke (auto)kilometers in 2030. Niet voor niets dat hier in het klimaatakkoord flink op wordt ingezet. Zo trekt het kabinet extra geld uit voor fietssnelwegen en wil het autodelen stimuleren. 

Ook kunt u als werkgever een rol spelen in het verduurzamen van het zakelijk verkeer. Kies bijvoorbeeld voor uitsluitend elektrische auto’s in uw wagenpark, voer een selectief parkeerbeleid in of stimuleer uw personeel om (vaker) het openbaar vervoer te pakken of te fietsen, bijvoorbeeld door het gebruik van elektrische fiets te stimuleren.

Een duurzame invulling van woon-werkverkeer kan uw werknemers ook heel wat opleveren. Zeker nu: om elektrisch rijden te stimuleren komt de overheid al sinds 2007 met verschillende regelingen. Zo betalen consumenten die een elektrische auto leasen op dit moment minder bijtelling (8%) dan eigenaren van auto’s op brandstof (22%). Ook betalen zij tot 2025 geen Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen (BPM) en Motorrijtuigenbelasting (MRB). Daarnaast komt het rijk vanaf 1 juli 2020 met een subsidie van 4.000 euro voor een nieuwe elektrische auto (tot 45.000 euro) en 2.000 euro voor een gebruikte elektrische auto. 

Duurzame logistiek 

De retail is bij uitstek een sector waarin elektrisch rijden veel verschil kan maken. Veel bedrijven hebben zelfs geen keus: naar verwachting zullen steeds meer steden emissievrije zones instellen. Bedrijven kunnen hierop inspelen door buiten deze zones goederenhubs op te zetten. Vanuit daar kan bevoorrading binnen emissievrije zones gebeuren met kleinere elektrische vervoersmiddelen, zoals elektrische vrachtwagens, elektrische bestelbussen of zelfs elektrische bakfietsen. Dit zou de CO2-uitstoot door continentaal vervoer en vervoer door achterland al in 2030 met 30 procent kunnen verminderen. 

Ook voorkom je hiermee geluidsoverlast in dichtbevolkte stadswijken en zijn smalle straatjes in stadscentra een stuk makkelijker te bereiken.   

Elektrisch laden  

Om massaal over te kunnen stappen op elektrisch vervoer, moet er ook een uitgebreide laadinfrastructuur zijn. De overheid heeft als doel om in 2030 1,8 miljoen laadpalen in Nederland te hebben - in december 2019 waren dat er net 50.000. Aan een uitgebreider laadpalennetwerk kunt u op uw bedrijfsterrein een bijdrage leveren. Maar ook voor woon-werkverkeer kan het interessant zijn om een laadpaal te installeren. Zo draagt u bij aan de doelen voor 2030 én bent u vaak nog goedkoper uit dan wanneer u altijd gebruikmaakt van publieke laadstations. 

Duurzame brandstof: nu & toekomst  

Is elektrisch rijden voor u of uw bedrijf (nog) geen optie, of behoort het inrichten van een goederenhub voor uw bedrijf niet tot de mogelijkheden? Dan kunt u ook denken aan duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen. Rond 2030 wordt verwacht dat ook rijden op waterstof tot de mogelijkheden behoort. Waterstof is een zeer duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen (mits het ook duurzaam geproduceerd wordt).  

Hoewel de ontwikkelingen snel gaan, is waterstof op dit moment door hoge aanschafkosten en een beperkte infrastructuur voor veel bedrijven geen haalbare optie. Als u toch al een verduurzamingsslag wilt maken, is het een optie om uw huidige vrachtwagens op diesel te vervangen door LNG-trucks. LNG zorgt voor een veel lagere uitstoot van bijvoorbeeld fijnstof dan diesel, en kan gezien worden als een tussenstap naar waterstof.  

Compensatie 

Het verduurzamen van uw vervoersstromen kost tijd en is niet in een paar weken geregeld. Wilt u nu al iets doen? Kijk dan eens naar de mogelijkheden om uw CO2-uitstoot te compenseren. Bijvoorbeeld door groene initiatieven te steunen voor het bouwen of herstellen van bossen, of door een bijdrage te leveren aan sociale projecten die de wereld op een andere manier verduurzamen. 

Meer informatie?

Heeft u wel eens nagedacht over de vraag of elektrisch rijden iets voor u is? Wij vertellen u graag over de voordelen van elektrisch rijden. Wilt u de overstap naar elektrisch rijden maken? Kijk dan eens naar de mogelijkheden van Total Mobility.