Rabih Shasha Ttv6lo5uqvq Unsplash

Miljoenennota: Klimaat- en energiebelastingplannen voor 2021

Dinsdag 15 september 2020 was het Prinsjesdag, de dag waarop de plannen van het kabinet voor volgend jaar worden gepresenteerd in de Miljoenennota. Op het gebied van klimaat wordt vanaf 2021 door de overheid geïnvesteerd. We zetten de belangrijkste plannen voor u op een rij.

Energiebelasting

Om de koolstofdioxide (CO2) uitstoot verder terug te dringen gaat er iets veranderen aan de energiebelastingen. De belangrijkste wijzigingen zijn voor elektrisch vervoer, bedrijven en schepen. Vanaf 1 januari 2021 gaat het tarief voor walstroom voor schepen omlaag. Schepen gebruiken hierdoor minder door diesel aangedreven generatoren aan boord en stoten zo minder COuit.

Nieuwe tarieven Opslag Duurzame Energie (ODE)

Iedereen draagt via hun energierekening bij aan investeringen in duurzame energie. Dat is in de vorm van belasting en heet de Opslag Duurzame Energie of ODE. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat bedrijven sinds 2020 meer ODE belasting bijdragen dan huishoudens. Nu wordt aan de hand van het verbruik van bedrijven het nieuwe tarief ODE berekend. Voor huishoudens blijft de ODE belasting gelijk.

Verlaagde tarief ODE blijft bij openbare laadpalen

 Goed nieuws voor elektrische rijders: het verlaagde tarief energiebelasting wordt tot eind 2022 verlengd voor openbare laadpalen. Dat betekent dat u bij het opladen van uw elektrische voertuig tot dan geen ODE betaalt over de energiekosten van openbare laadpalen.

Postcoderoosregeling wordt subsidie

De postcoderoosregeling waarbij burgers, soms met bedrijven, gezamenlijk een duurzaam initiatief starten, wordt versimpeld en wordt vervangen door een subsidie. Met de nieuwe subsidie zijn nieuwe initiatieven minder afhankelijk van veranderingen in de energiebelasting. De opwekking van lokale duurzame energie wordt hierdoor gestimuleerd. Bestaande projecten kunnen nog wel 15 jaar gebruik maken van de postcoderoosregeling.

CO2-heffing industrie vanaf 2021

Voor grote industriële bedrijven die onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) vallen, afvalverbrandingsinstallaties en bedrijven die grote hoeveelheden lachgas uitstoten krijgen te maken met de nieuwe CO2-heffing. Vanaf 2021 gaan zij nationale CO2-heffing betalen. Hierdoor worden deze bedrijven gestimuleerd om bij investeringen rekening te houden met de gevolgen voor mens en milieu.

Verloop van de invoer

De CO2-heffing wordt berekend op basis van CO2-uitstoot per productiehoeveelheid. De heffing loopt in de komende jaren verder op om vervuiling te demotiveren. De vrijstelling voor bedrijven om zich aan te passen aan de nieuwe situatie neemt de komende jaren juist af zodat het doel voor CO2-vermindering voor 2030 wordt behaald.

De heffing geldt niet voor alle sectoren. Met de glastuinbouw en universiteiten worden andere afspraken gemaakt.

Stikstof

De stikstofproblematiek heeft het afgelopen jaar voor veel ophef gezorgd. Er zijn veel protestacties geweest van de boeren, de bouw en de vissers. De uitstoot van stikstof moet omlaag, maar het terugdringen van de stikstofuitstoot gaat langzamer dan de vastgestelde norm zoals in het Programma Aanpak Stikstof (PAS) vastgesteld door de overheid in 2015. In mei 2019 werd er daarom een streep door het PAS .

Projecten zoals een snelwegverbreding, de bouw van een nieuwe woonwijk of het openen van een varkensstal mogen nu alleen doorgaan als vooraf is vastgesteld hoe de extra uitstoot wordt gecompenseerd. Vanaf 2021 komt er jaarlijks meer geld vrij voor de aanpak van het stikstofprobleem, dit loopt op tot €300 miljoen voor het herstel en de ontwikkeling van de natuur. In 2021 wordt er eenmalig €125 miljoen beschikbaar gesteld voor natuurherstel.

Niets missen?

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws op het gebied van energie en verduurzaming.

Bezig met laden