Tyler Casey Ficbiwfopso Unsplash

Benchmarkrapport 2020

Onderzoek wijst uit: er is beweging in de energietransitie, maar ook gebrek aan visie en energiebeleid

 

TotalEnergies Power & Gas Nederland B.V. heeft een nationaal benchmark onderzoek uitgevoerd onder meer dan 200 bedrijven in de zorg, industrie, retail en agrarische sector. Hieronder vallen relatief de meeste energie grootverbruikers van Nederland. De uitkomsten schetsen een beeld over de uitdagingen waar beslissingsmakers tegenaan lopen op het vlak van Smart Energy Management. Het rapport laat zien dat er nog flinke stappen te maken zijn in de energietransitie, met name op het gebied van ambitie naar operatie, gebrek aan energiebeleid op directieniveau en de financieringsmogelijkheden voor verduurzaming. 

Bij steeds meer energie grootverbruikers groeit het besef dat ‘Smart Energy Management’ een asset is waar elke organisatie bewust mee moet leren omgaan wat betreft risico en rendement. Dit is 10% meer in vergelijking met een onderzoek uit 2018. Aan de vraag wat ‘Smart Energy Management’ bepaalt, liggen een aantal vragen ten grondslag, waaronder: Hoe afhankelijk is een bedrijf of productieproces van energie? Hoe is de prijs van energie verwerkt in het business model? En, hoeveel levert duurzaamheid op in omzet, imago en betrokkenheid van werknemers?

Innovatiekracht

De uitkomsten laten verder zien dat er een groot verschil zit tussen de ambitie en de daadwerkelijke score van bedrijven op het gebied van energievraagstukken, waaronder energiebesparing, aanpassing van de energie infrastructuur, zelfproductie en data management. De innovatiekracht in de agrarische sector blijkt het grootst: hier zijn reeds de meeste slagen op het gebied van verduurzaming gemaakt en blijkt dat een stevige visie en beleid op het energiedossier, zijn vruchten afwerpt. Tevens ligt hier ook maatschappelijk een grote druk voor verdere verduurzaming. De sectoren Industrie en Productie scoort het slechtst en boekt ook weinig vooruitgang ten opzichte van 2018.

De overige twee sectoren (zorg en retail) zitten er tussenin, maar hebben ten opzichte van 2018 wel progressie gemaakt. Dit zie je bijvoorbeeld terug in de toename van energiebesparende maatregelen zoals het toepassen van LED verlichting, met name in de retail branche. Opvallend is dat het merendeel van de ondervraagden wel verwacht dat het energieverbruik- en kosten aanzienlijk lager zullen zijn binnen 5 jaar en zelf energie opwekken een grote rol gaat spelen.

Duurzaamheid lijkt duur

Onder de ondervraagden blijkt dat er een sterke overtuiging leeft dat duurzaamheid duur is. 1 op de 3 geeft dan ook aan dat dit een uitdaging is, waar 1 op de 5 denkt of ervaart dat de klant niet bereid is voor duurzame producten te betalen. Terwijl dit niet het geval is in de praktijk door subsidiemogelijkheden, belastingvoordelen en het relatief snel terugverdienen van investeringen.

Kennis delen

In de transitie naar een duurzame wereld, waarbij van fossiele brandstoffen wordt overgestapt naar hernieuwbare energiebronnen, vindt TotalEnergies Power & Gas Nederland B.V. het belangrijk om zoveel mogelijk kennis te vergaren en te delen. Alleen door een sterke samenwerking tussen de politiek, energieleveranciers en de bedrijven zelf kan deze ambitie gerealiseerd worden.

Arnaud Wyers, algemeen directeur TotalEnergies Power & Gas Nederland B.V.: “De uitkomsten van dit benchmarkonderzoek geven goed inzicht in de drijfveren van ondernemers rondom de energietransitie. We begrijpen dat veel bedrijven momenteel in zwaar weer zitten door het Corona-tijdperk waarin we ons bevinden. Korte termijnbeslissingen krijgen momenteel bij veel van onze klanten de voorkeur. Wij proberen hen daarin financieel ook tegemoet te komen met een aantal maatregelen zoals het aanbieden van betalingsopties en een korting voor ZZP’ers.

Daarnaast blijven wij inzetten op de energietransitie en is deze tijd juist belangrijk om beleidsplannen te maken. Energiebesparing blijkt het meest bewezen effect te hebben met oog op het realiseren van de gestelde klimaatdoelstellingen, daarbij is een marsroute vanuit de directie echt essentieel.”

Bezig met laden